tiistaina, heinäkuuta 22, 2008

Radovan Karadzic

Eräs Euroopan ja ehkä koko maailman tunnetuimmista epäillyistä sotarikollisista, Radovan Karadzic jäi eilen kiinni Belgradissa yli kymmenen vuoden piileskelyn jälkeen. Karadzic toimi Bosnian sodan aikana Bosnian serbitasavallan presidenttinä. Sodan aikana tapahtuneista ihmisoikeusrikkomuksista tunnetuin on Srebrenican joukkomurha, jossa Bosnian serbiarmeija surmasi arviolta 8000 muslimimiestä ja -poikaa Euroopan pahimmassa verilöylyssä toisen maailmansodan jälkeen. Karadzicin katsotaan toimineen presidenttinä ollessaan mm. tämän tapahtumaketjun suunnittelijana ja käynnistäjänä.

Vaikka pidätys on johtanut levottomuuksiin Belgradissa, on se hyvä uutinen suurelle osalle serbialaisia, kansainvälisestä oikeusjärjestelmästä puhumattakaan. Serbian viranomaiset ovat jo päättäneet Karadzicin luovuttamisesta Haagiin oikeudenkäyntiä varten. Yksi keskeinen este Serbian liittymiselle täysimääräiseksi osaksi eurooppalaista yhteisöä on tätä myöten poistunut. Ja vaikka kansallismielisillä on edelleen huomattavaa kannatusta, on huomattava, että "länsimielisillä" on parlamentissa enemmistö. Suuri osa serbialaisista näyttää haluavan maansa palaavan normaaliksi osaksi Eurooppaa ja jättää sotaisan menneisyyden lopultakin taakseen.

Toinen merkittävä tapaus lähiajoilta on pyrkimys asettaa Sudanin istuva presidentti Omar al-Bashir syytteeseen Darfurissa tapahtuvan kansanmurhan osalta. Mikäli syyte nostetaan, on hän ensimmäinen istuva valtionpäämies, jota vastaan tämänkaltaista oikeutta käydään. Kansainvälisen lain ja instituutioiden kehittäminen onkin tällä hetkellä luomassa omalta osaltaan merkittäviä ennakkotapauksia. Valtiollisen suvereniteetin yli voidaan tarvittaessa kävellä, ja tietyt lait ovat ohittamattomia.

Tulevaisuudessa keskeistä on kansainvälisen oikeusjärjestelmän legitimiteetin lisääminen. Epäillyt eivät ole ainoita, jotka epäilevät tuomioistuinten riippumattomuutta. Syytettyinä eivät voikaan olla vain ne sotarikolliset, jotka sattuvat kuulumaan sodan hävinneen osapuolen johtajiin. Myös sodassa voitolle jääneiden valtioiden tai ryhmien johtajien tai mahdollisten rikosten toimeenpanijoiden tulee olla samojen sääntöjen alaisia -ja joutua tarvittaessa vastuuseen teoistaan.

Ei kommentteja: