maanantaina, syyskuuta 04, 2006

Jäsenvaali

Jäsenäänestys käynnistyy tänään. Olen Turun opiskelijoiden sosialidemokraattisen yhdistyksen TOSY:n asettamana ehdokkaana SDP:n Varsinais-Suomen piirin vaalissa.

Lähipäivinä aukeavat uudet verkkosivuni osoitteessa www.esasuominen.net, jossa kerron yksityiskohtaisemmin vaaliteemoistani. Mielestäni keskeisimmät asiat kietoutuvat neljän laajan kokonaisuuden ympärille.

1. Koulutus. Suomalaisen yhteiskunnan menestys, hyvinvointi, kilpailukyky ja tasa-arvoisuus lähtee tasa-arvoisesta peruskoulutuksesta. Ainuttakaan nuorta ei ole varaa menettää. Tällä hetkellä liian moni nuori, korostuneesti nuori mies, jää vaille koulutusta ja uhkaa syrjäytyä.

Oppivelvollisuusikää on nostettava ja tulevaisuudessa pyrittävä kohti tilannetta, jossa oppivelvollisuus päättyy toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Erityisesti ammatillisen koulutuksen muotoja on kyettävä monipuolistamaan, jotta kaikille löytyy oma tapansa hankkia ammattitaito.

Koulutusjärjestelmään on luotava aito elinikäisen oppimisen mahdollistava järjestelmä, jonka tulee olla kaikille avoin. Korkeakoulutuksen on säilyttävä opiskelijalle maksuttomana ja julkisena. Yliopistojen perusrahoitusta on lisättävä ja pyrittävä vahvempien korkeakoulukokonaisuuksien luomiseen.

2. Työelämä. Julkisen sektorin on elettävä kuten opettaa. Tällä hetkellä matalapalkka- ja pätkätyöongelma ovat erityisesti julkisen sektorin ongelmia. Vuokratyövoiman oikeuksia on parannettava etenemällä kohti mallia, jossa työntekijällä on pysyvä työsuhde häntä eteenpäin vuokraavaan yritykseen. Tällä kyetään poistamaan epävarmuutta.

Vanhemmuuden kustannukset on jaettava ja otettava käyttöön Islannissa käytössä olevan mallin tapaiset järjestelyt vanhempainvapaan suhteen. Vapaa on jaettu kolmeen osaan, joka jakaantuu siten, että kolmanneksen käyttää äiti, kolmanneksen isä ja kolmannes jaetaan. Tällä olisi aktiivisen isyyden tukemisen ja työelämän tasa-arvon kannalta merkittävä ohjaava vaikutus.

Avainasemassa työllisyyden kehittämisen kannalta ovat toimivat palvelut, joilla voidaan yhdistää perhe-elämä ja työ. Päivähoitojärjestelmää on edelleen kehitettävä. Ikääntyvä Suomi tarvitsee osaavat naisensa työelämään.

3. Huolenpito. Julkisten palveluiden järjestelmää on kyettävä selkeyttämään ja vahvistamaan. Avainasemassa ovat vahvemmat kuntaorganisaatiot. Hoiva- ja sivistysalojen työntekijöiden palkkatasoa on kyettävä parantamaan. Erityinen huomio tulee kiinnittää omaishoitajien asemaan. Uusi laki tarkoitti monessa perheessä tulotason heikkenemistä. Näin ei voi olla. Omaishoitajien jaksamiseen on panostettava myös vapaapäiväjärjestelmän kehittämisen kautta.

4. Kansainvälisyys. Monet uudet haasteet ja poliittiset realiteetit tulevat rajojemme ulkopuolelta. Globalisaatio vaikuttaa meihin jokaiseen. Ylikansallisiksi kasvaneet markkinavoimat tarvitsevat rinnalleen ylikansallisia poliittisen hallinnan ja sääntelyn mekanismeja. Tätä kautta voimme minimoida globalisaation haittavaikutuksia ja maksimoida sen kiistattomat hyödyt.

Suomen tulee toimia aktiivisesti toimintakykyisemmän EU:n puolesta. Sosiaalista Eurooppaa on kehitettävä ja oltava mukana mm. kansainvälisen verojärjestelmän luomisessa. Maailmankauppaan on luotava sellaiset säännöt, jotka eivät estä köyhiä maita kehittämästä omia hyvinvointijärjestelmiään. Ongelmien ratkaiseminen vaatii ennen kaikkea rakenteellisia uudistuksia, kehitysyhteistyömäärärahojen kasvattaminen ei riitä.

Ei kommentteja: