lauantaina, marraskuuta 11, 2006

Puhe puoluevaltuustossa

Ohessa puheeni SDP:n puoluevaltuustossa Oulussa 10.11.2006

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät toverit!

Sosialidemokraattisen politiikan keskeinen tavoite ja tarkoitus on luoda ihmisille toivoa. Toivoa paremmasta huomisesta ja elämästä niin ihmiselle itselleen, hänen lähimmäisilleen kuin yhteiskunnallekin. Politiikan on oltava visioita.

Visioiden lisäksi tarvitsemme konkreettisia linjauksia. Niiden ei tarvitse, eikä pidäkään, aina olla euromääräisiä. Niiden on kuitenkin oltava riittävän yksityiskohtaisia, jotta kenttäväki, me kaikki täällä, voimme kertoa kansalaisille miten SDP haluaa yhteiskuntaamme kehitettävän muullakin kuin otsikkotasolla. Tähän tarpeeseen on vaaliohjelmamme omalta osaltaan vastattava.

Nykyisessä muodossaan ohjelma sisältää monia tervetulleita avauksia erityisesti ympäristöpolitiikan saralla. Konkreettisia linjauksia kuitenkin tarvittaisiin lisää muutamissa kohdin.

Hyvät toverit!

SONK toivoo vaaliohjelmaa työstettäessä ja vaalien alla tehtävässä viestinnässä esiin nostettavan vielä nykyistäkin vahvemmin neljä teemakokonaisuutta. Nämä ovat oppivelvollisuusiän nostaminen, köyhyyden torjuminen, opintososiaaliset kysymykset sekä työelämän muutokseen vastaaminen.

Oppivelvollisuusikää on nostettava. Tätä nykyä miltei joka kymmenes nuori, korostuneesti nuori mies, jää vaille toisen asteen koulutusta. Ilman tutkintoa nämä nuoret jäävät tulevaisuuden työelämässä tyhjän päälle.

Oppivelvollisuusiän tarkistaminen ylöspäin ja eteneminen kohti tilannetta, jossa kukaan ei jää roikkumaan tyhjän päälle, on välttämätöntä periytyvän syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden parantamiseksi. Samalla monimuotoisempiatutkinnonsuorittamistapoja on lisättävä, jotta kaikki saadaan mukaan.

Vaaliohjelma linjaa nykymuodossaan aivan oikein opintotuen kehittämisen puolesta. Esitys kaipaa kuitenkin konkretisointia. Koulutuksen maksuttomuuden lisäksi SDP:n on tulevalla vaalikaudella nostettava kaksi kärkeä opintososiaalisten etuuksien osalta. Toinen on opintoraha, joka on samalla tasolla kuin 14 vuotta sitten kustannuskehityksestä huolimatta, toinen puolestaan toisen asteen opiskelijoiden opintotukeen vaikuttavien vanhempien tulorajojen poisto itsenäisesti asuvien osalta.

Monesti kuulee vanhempien ihmisten kysyvän: minäkin opiskelin lainalla, miksei nykynuoriso? Minä vastaan: maailma ei ole sama, ja eikö alunperinkin tavoitteena ole ollut yhteiskunnallinen eteenpäinmeno? Taantumista takaisin vanhoihin aikoihin, varsinkin kun vastaavankaltaista turvallisten työsuhteiden ja idänkaupan maailmaa ei enää ole, ei voida pitää sosialidemokratian tavoitteiden mukaisena. Se, että teidän lapsienne mahdollisuudet ovat paremmat kuin aiemmilla sukupolvilla, eikö siinä ole poliittista tavoitetta, jonka eteen tehdä työtä?

Hyvät toverit!

Lopuksi haluan kiittää kaikkia ohjelman jo tähänastiseen valmisteluun osallistuneita sekä hyvästä työstä että mahdollisuudesta osallistua prosessiin. Toivon mukaan tulevaisuudessa entistäkin lukuisampi joukko tovereita kykenee osallistumaan tämänkaltaiseen hyvään ja sitouttavaan toimintaan. Tätä me olemme täällä tekemässä, niin nuoret kuin varttuneemmatkin. Näiltä pohjilta on hyvä lähteä tekemään onnistuneita vaaleja. Kiitos!

Tutustukaa myös SDP:n pääministeriehdokas Eero Heinäluoman puheeseen.

Ei kommentteja: