torstaina, syyskuuta 20, 2007

Kahdet kasvot

Turussa kaatui muutama päivä sitten jätteenkuljetuksen uudistamisehdotus. Vasemmistoryhmien enemmistön sekä osan vihreistä kannattama uudistus hävisi lopulta yhdellä ainoalla äänellä vanhan mallin kannattajien voittaessa.

Uudistuksen tarkoitus oli korvata nykyinen, ekologisesti heikkotasoinen, taloudellisesti tehoton ja merkittävät yksityiset voittomarginaalit turvaava, kiinteistönomistajakohtaiseen kilpailutukseen perustuva jätteidenkuljetusmalli keskitetyllä kilpailutuksella. Vaikuttavia tekijöitä olisivat olleet ennen kaikkea hinta ja ympäristöarvot.

Edullisuuden osalta on syytä tehdä vertailu kaupunkeihin, joissa jätteidenkuljetus on kilpailutettu keskitetysti. Tampereella, jossa on keskitetty järjestelmä, jätehuoltoon menee alle 10 senttiä asuinneliöltä kuukaudessa, kun Turun jätehuoltokustannus on 25 senttiä eli yli kaksi kertaa suurempi. Tampereella koko jätteenkäsittelyn hinnasta 48 % koostuu kuljetuksesta kun Turussa vastaava luku on 78%.

Hinta ei olisi ollut edes tärkein peruste järjestelmän muuttamiselle. Ympäristöarvojen olisi suonut olevan esillä vahvemmin. Tällä hetkellä useilla omakotitaloalueilla eri firmojen autot ajelevat peräkkäin ja kuskaavat vajaita kuormia kaatopaikalle. Uusi malli olisi vähentänyt huomattavasti turhia ajoja.

Erityisen kovaa meteliä aiheesta on pitänyt Vihreiden kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu Ville Niinistö. Niinistö oli yksi vihreiden ryhmän vähemmistöstä, joka äänesti nykymenon puolesta. Kun kyseisen näkemyksen puolesta ei puhunut sen paremmin hinta kuin ekologiakaan, on syytä kysyä miksi Niinistön ääni valuu Kokoomuksen kauppakamaripoikien laariin?

Kansanedustaja Niinistö kritisoi aikaisemmin Turun Sanomissa julkaistussa vieraskynässään Turun "sisäpiirien jätemonopolia". Tätä hän ei erityisemmin perustele, vain "antaa ymmärtää". Ottaen huomioon sen, millaisen reaktion vanhan menon jatkuminen sai aikaan markkinoita 70-prosenttisesti hallitsevan yksityisen yrityksen edustajassa, voisin minäkin esittää arvailuja ja "antaa ymmärtää" aavistavani, kuka maksaa Ville Niinistön seuraavan vaalikampanjan laskut.

9 kommenttia:

ProgeClub kirjoitti...

On se, Turuntauti ...

Mielenkiintoista katsoa, pitääkö Esan `aavistama´prognoosi paikkansa.

(Kunnallispoliittisessa pelissä kunnostautuneille politiikantekijöille suosittelisin säätiömallia, jolla voidaan peittää ja kierrättää rahalähteitä. Asiaan erikoistuneista lakiasiaintoimistoista saa vinkkiä mm. eduskunnan saunassa).

Nina kirjoitti...

Niinistön tekstin luettuani näyttää siltä että kunnallistamisella olisi samalla sinetöity jätteiden kuskaaminen polttolaitokseen. Ei hyvä sekään.

Sinänsä, jos pelkästään jätekuljetuksia ajatellaan, on Pirkanmaan keskitetty, kilpailutettu ja ajojärjestelty malli paras.

Ville Niinistö kirjoitti...

Hutkitpa Esa aika lavealla pensselillä...

Hyvä että laitoit kuitenkin linkin kirjoitukseeni, vaikka jälkimmäisen linkin ja siihen liittyvän vihjailun olisit voinut sivistyneenä miehenä jättää väliin.

Tämä ryöhkeys minua ärsytti myös valtuustossa, sillä demareiden vahvin argumentti tuntui olevan "jos et ole meidän kanssamme samaa mieltä, olet teollisuuden ja kokoomuksen taskussa", ja sitten vihjailtiin samoja ilkeyksiä lobbaajien vaikutuksesta. Halpamaista argumentaatiota. Olisiko aika (Turun) sosialidemokraattienkin käyttää asia-argumentteja uhkailun sijaan, voisi saada ehkä enemmän ymmärrystä osakseen?

Itse olen sitä mieltä, että kunnallisesti kilpailutettu jätteenkuljetus olisi hyvä malli pelkästään jätteenkuljetuksen osalta - jos voisi luottaa siihen, että se on osa järkevää ja ekologista jätepolitiikkaa. Turussa valitettavasti ei näin vain ole. Mitä enemmän Turun Seudun Jätehuolto - joka on täysin sitoutunut polttamaan kaiken mahdollisen jätteen - sitä vaikeampi on parantaa kierrätystä ja jätteiden synnyn ehkäisyä.

Ihmettelen siksi tapaasi kommentoida asiaa, oletko sittenkään perehtynyt asiaan tarpeeksi? Olihan demareissakin yksi vapaasti asiaa ajatteleva valtuutettu, Heikki Talvitie, joka uskalsi äänestää sopimuspohjaisen mallin puolesta.

Laajat perustelut sopimuspohjaisen mallin puolesta äänestäneiden vihreiden ajatuksista löytää kollegani Katri Sarlundin blogista, erinomainen ja yksityiskohtainen kirjoitus, jossa vastataan kaikkiin vastapuolen vastaväitteisiin ja siteerataan suoraan TSJ:n omaa kannanottoa polton ja jätteenkuljetuksen yhteydestä:

http://www.katrisarlund.net/nettipaivakirja.htm

Esa Suominen kirjoitti...

Niin, lähinnä tuolla viimeisellä kappaleella viittasin Ville omaan tapaasi puhua vieraskynässäsi " Turun sisäpiirien haisevasta pelistä". Minusta tuo oli suhteellisen yhtenevä rinnastus.

Katri Sarlundin kirjoitus on oikein informatiivinen, kiitos linkistä. Sen verran, mitä asiaan olen perehtynyt (en ole turkulainen kaupunginvaltuutettu, joten en siihen oikein yhtä vahvasti ole voinut syventyä), kyse lienee lopulta siitä, onko kyse vain kuljetuksista vaiko ei. Kuten puoluetoverisi Ninakin toteaa, kuljetusten osalta uusi malli olisi ollut paras. Käsitykseni mukaan Turun
Seudun Jätehuolto Oy on kuitenkin taho, joka kaikissa tapauksissa
päättää jatkokäsittelystä täysin riippumatta kuljettajasta. Korjaa jos olen väärässä.

Vaikea on myöskään yhtyä näkemykseen, jonka mukaan valtuuston keskitettyä kilpailutusta ajaneet jotenkin automaattisesti vastustaisivat jätteiden parempaa lajittelua.
Katri Sarlund kirjoittaa: "On helppo sanoa, että myös kunnallisessa kilpailutuksessa kaupunginvaltuusto voi määrätä esimerkiksi lajittelua koskevien määräysten tiukentamisesta. Tulevaisuudessa tämä voisi tarkoittaa vaikkapa biojätteen tai muovien erilliskeräystä. Ongelma vain olisi, että tämä esitys pitäisi saada ulos siitä samasta koneistosta, joka hyötyy taloudellisesti sitä enemmän, mitä kuumempana jätteenpolttolaitoksen uunit hehkuvat. Kuka uskoo moiseen pyyteettömyyteen?"

Niin. Kenen pyyteettömyyteen tässä pitäisi uskoa? Loka lentää enemmänkin tästä suunnasta, miksi? Miksei toiseen suuntaan saisi kysellä? Ja suoraan sanoen: en oikein jaksa uskoa, että esim. kunnallisen kilpailuttamisen puolesta äänestäneet vihreät tai demarit tai vasemmistoliittolaiset vastustaisivat tulevaisuudessa jätteiden lajittelua.

Ymmärrän usein esitetyn huolen jätteenpolton mahdollisesta ongelmallisuudesta. Silti se mielestäni tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Jätteenpoltosta mielenkiintoinen blogikirjoitus viime vuodelta:
http://tzin.blogspot.com/2006/04/jtteenpolton-haasteet.html

Anonyymi kirjoitti...

Jäte on siitä paskamainen tuote, ettei siitä ole mukavia keinoja päästä eroon. Jätteenpoltto ei liene sittenkään niitä ongelmallisimpia.

Kun Turussa puhuttiin pelkästä kuljetuksesta (TSJ määrää loppusijoituksen myös nykymallissa) olisi naivia olla etsimättä nykymallin jatkumisesta hyötyjiä. Ainakin L&T:n Siipola oli revetä liitoksistaan kun iloitsi niin paljon päätöksestä. Miksi? Keskitetty kilpailutus olisi johtanut tasapuolisempaan kilpailuun ja halvempiin hintoihin asiakkaalle vrt. Pirkanmaa. Kokoomus lobbasi asiassa rajusti. Miksi? Mitä sillä on pienyrittäjiä vastaan? Innokkaimmat vastustajat olivat isännöitsijöitä, myös Sdp:ssä. Onko L&T antanut heille pelkästään halvempia hintoja?

Kyllä "Turun sisäpiirien haiseva peli" on aika paksua tekstiä kansanedustajalta suunnattuna vain yhteen suuntaan.

Ville Niinistö kirjoitti...

Kuten Esalle jo tuossa eduskunnan käytävällä sanoin: sopimuspohjaisessa mallissa kunta voi jätehuoltomääräyksellä määrätä, mihin jätteet sijoitetaan. Tällöin valta säilyy kunnalla, ja jos kuljetusyrityksillä on kykyä lisätä kierrätystä voi kunta sen hyväksyä/olla itse aloitteellinen. Turussa ehdotetussa kunnan kilpailutusmallissa TSJ olisi päättänyt kilpailuttamisen ehdoista ja saanut siten hallita myös jätteiden sijoittamista.

TSJ:n kanssa keskusteluissa tulee aina esille se, että siellä ollaan ensisijaisesti kiinnostuneita varmistamaan polttolaitokselle riittävä määrä jätettä. Toki jos tähän saadaan muutos, vaikuttaa se koko kokonaisuuteen ja myös omaan kantaani jätteenkuljetuksen järjestämisestä. Tässä demarit ovat avainasemassa (vinkki).

Nykyisessä tilanteessa TSJ:n ohjaama kilpailuttaminen olisi kuitenkin tuonut lisäkynnyksen järjestelmään, joka olisi vähentänyt kunnallisen päätöksenteon mahdollisuuksia vaikuttaa jätteen sijoittamiseen.

Jätteenpolttoon suhtaudun kuten aiemmassa kirjoituksessani kuvailin, eritellyn jätteen poltto modernissa lämpö-/sähkötuotantolaitoksessa on hyvä juttu, sekajätteen massapoltto arinapolttolaitoksessa ei. Ympäristön kannalta ero on merkittävä.

"Sisäpiirien haiseva jätepolitiikka" oli ehkä voimakas kielikuva, mutta sillä lähinnä viittasin polttolaitoksesta käytyyn keskusteluun. Jokainen kuntalainen, joka sitä prosessia on seurannut, on voinut muodostaa siitä oman mielipiteensä. Kansalaisliikkeen vahvuus osoittanee, että en ole mielipiteessäni prosessin sulkeutuneisuudesta aivan yksin. Turun paikallislehdistä ainakin Åbo Underrättelser on käyttänyt prosessista paljon kovempaakin kieltä.

Anonyymi kirjoitti...

Eikö valta päättää jätteiden sijoituksesta olekaan kunnalla riippumatta kuljetustavasta?

Eikö nimenomaan keskitetyllä kilpailutuksella joukkoliikenteessäkin päästy laadukkaampaan kalustoon?

Kunnat päättävät kummassakin tapauksessa mitä jätteelle tehdään. Miksi joku siis haluaa, että jäteautot pörräävät eri pihoilla eri aamuina riippuen siitä, mille firmalle kukin on kilpailuttanut?

Nina kirjoitti...

Jätteenpoltto voidaan (ehkä) hoitaa hyvin, mutta se antaa myös mahdollisuuksia melkoiseen jätetilanteen huononemiseen, kuten kirjoitin Voimaan tänä vuonna Brescian tilanteesta:

http://www.voima.fi/content/view/full/1969?PHPSESSID=e2c1f1e386e2ef20690bbb5dca5a3466

Anonyymi kirjoitti...

"Kunnan on järjestettävä yhdyskuntajätteiden eli lähinnä asumisessa syntyneiden jätteiden kuljetus, käsittely ja hyödyntäminen."

"Eräät yritykset, joilla on osaamista ja taloudellisia mahdollisuuksia, haluaisivat kehittää yhdyskuntien jätehuoltoa ja toimia jätehuoltotehtävissä itsenäisemmin, ilman kunnan ohjausta ja valvontaa.
...Varsinkin jätehuollon kannattavimpien ja helpoimpien osien järjestämisestä ollaan kiinnostuneita.Jätehuolto on kuitenkin taloudellisessa mielessä nähtävä kokonaisuutena."

http://www.kunnat.net

Toisin sanoen vastuu säilyy kunnalla, LT kuorii kermat ja ottaa rahat. Epäilemättä parempi vaalirahoittaja kuin joku kunnallinen jätehuoltofirma.
Hyvä Ville, Vihreiden politiikka Turussa haisee ja pahasti!