sunnuntaina, huhtikuuta 23, 2006

Puhe piirikokouksessa

Ohessa puheenvuoroni Varsinais-Suomen sosialidemokraattien kevätpiirikokouksessa 22.4.2006

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät toverit!

Nimeni on Esa Suominen ja olen Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry:n puheenjohtaja. Haluan lyhyesti mainita muutamia näkökulmia liittyen EU-puheenjohtajuuskauteen, kunta- ja palvelurakenneuudistukseen, eduskunnassa käsittelyssä olevaan hedelmöityshoitolakiin sekä eduskuntavaaleihin.

Toverit!

Suomi toimii loppuvuonna Euroopan Unionin puheenjohtajamaana. Tämä tarkoittaa sosialidemokraateille oivallista tilaisuutta nousta suomalaisen EU-keskustelun eturiviin. Aika on käytettävä suomalaisen EU-politiikan aktivointiin, yleisen tulevaisuusorientoituneemman ja integraatiomyönteisemmän ilmapiirin luomiseen sekä sosiaalisen Euroopan teemojen keskusteluun nostamiseen. Samalla kausi tarjoaa mahdollisuuden markkinoida pohjoismaista hyvinvointivaltiomallia vastauksena Euroopan kasvu- ja kilpailukykyhaasteisiin.

SDP:n on otettava aloitteellinen rooli puheenjohtajuuskauden asialistan määrittelyssä ja käytettävä aika täysimääräisesti tavoitteidemme edistämiseksi sekä julkisuuskuvamme parantamiseksi. Meidän on osoitettava olevamme Suomen eurooppalaisin ja kansainvälisin poliittinen liike, jolla on kykyä ja tahtoa kehittää unionia. Vahva ja toimiva EU on myös Suomen kansallinen etu. Aiemmin keskustelimme kansainvälistymisen haasteista. Suojautuminen ja sulkeutuminen ei ole ratkaisu, vaan politiikan vieminen ylikansallisten markkinavoimien tasolle.

Toverit!

Kunta- ja palvelurakenneuudistus on etenemässä ratkaisevaan vaiheeseensa. Tulevat viikot ovat ratkaisevat. On erittäin tärkeää, että laki tulee sisältämään selkeät kehittämislinjaukset. Tavoitteena tulee olla työssäkäyntialueisiin perustuvat nykyistä selkeästi suurimmat peruskunnat, joille määritellään suuntaa-antava minimikoko. Tulevaisuudessa tulee pyrkiä kohti tilannetta, jossa julkinen sektori koostuu peruskunnista ja valtiosta. Monitasoinen hallinto hämärtää demokratiaa ja aikaansaa läpinäkyvyysongelmia. Vahvemmat kunnat tarkoittavat parantunutta ja vahvistunutta kansanvaltaa sekä parempia julkisia palveluita.

Hallituskumppani Keskustalle on tehtävä selväksi, että mikäli lakiin ei saada riittävää tahtotilaa, voidaan tätä työtä jatkaa seuraavassa hallituksessa jonkun muun kumppanin kanssa. Hanke on liian tärkeä kaikkien kansalaisten kannalta jäädäkseen poliittisen pelin tai valtapyrkimysten uhriksi. Uskon ja toivon myös Keskustan ymmärtävän tämän ja luotan hallituksen kykyyn saada aikaan tämä kansallisesti elintärkeä linjaus sellaisessa muodossa, joka täyttää keskeisimmät tavoitteet. Viestin on oltava selkeä, peruutuspeiliin ei voida katsoa.

Toverit!

Kunta- ja palvelurakenneuudistusta tehtäessä meidän on katsottava myös peiliin. Kuntarajat eivät kaadu odotetulla tavalla monilla sellaisillakaan paikkakunnilla, joilla sosialidemokraateilla on merkittävä valta-asema. Tästä on viimeaikaisia huonoja esimerkkejä mm. Uudeltamaalta ja Pirkanmaalta. Myös Turun seutu on haasteellisessa tilanteessa. On selvää, ettei valtion taholta voida sallia sellaista kehitystä, jossa kehyskunnat "saartavat" keskuskaupungin. Alueen elinkeinoelämän veturin eristäminen ja sen sitä kautta tapahtuva hiipuminen on varmin tapa saattaa koko seudun talous ja hyvinvointi syöksykierteeseen, josta ei hyödy kukaan. Syyksi kehyskuntien liittymiseen nimenomaan keskuskaupunkiin ei kuitenkaan riitä keskuskaupungin ongelmien ratkaiseminen, vaan yhteistyöstä on koiduttava hyötyä kaikille siihen osallistuville.

Hyvät toverit!

Eduskunnassa on käsittelyssä runsaasti tunteita herättänyt lakiesitys hedelmöityshoidoista. Tämä pieneltä tuntuva asia koskee vain pientä osaa väestöstä, mutta siitä on kasvamassa symbolisesti tärkeä asia, aikamme kuva. Nämä asiat sijoittuvat korostuneesti perinteisen – ja edelleen relevantin- oikeisto-vasemmisto-jaon ulkopuolelle, konservatiivisuus – liberaalisuusakselille. Erityisesti monet nuoret hahmottavat maailmaansa korostuneesti tämänkaltaisten yhteiskunnallisten kysymysten kautta. Tämän vuoksi myös sosialidemokraattien on valittava puolensa tämänkaltaisissa asioissa.

Vaihtoehtoja on kaksi. Erilaisuuden kunnioittaminen vai vanhakantainen moralismi? Uuskonservatismi vai muuttuvien perheiden hyväksyminen ja tukeminen? Oma kantani on selvä. SDP:n ja sen edustajien on seistävä nykyisen hallituksen esityksen takana, joka takaa oikeuden hoitoihin myös itsellisille naisille ja naispareille. Samalla parisuhdelakia on täydennettävä adoptio-oikeudella. Hyvät toverit, miettikää. Miksi me haluaisimme estää toivottuja lapsia syntymästä rakastaviin koteihin? Lapsen etu on lämmin ja turvallinen koti sekä rakastavat ja vastuuta kantavat vanhemmat tai vanhempi. Tämä ei liity sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen.

Hyvät toverit!

Lähestyvissä eduskuntavaaleissa ratkaisevia tekijöitä tulevat olemaan profiiliamme korottava ja vahva ohjelmatyö, sen onnistunut esilletuonti sekä onnistunut ehdokasasettelu. Vaalikampanjan tulee olla selkeän optimistinen ja tulevaisuususkoinen. Menneistä saavutuksista on syytä olla ylpeä, mutta niiden kertaaminen ei tule riittämään poliittisen muistin ollessa turhan lyhyt. Haluan nähdä sosialidemokraattisen kampanjan, joka korostaa kykyämme hyvinvointivaltion vastuulliseen uudistamiseen erityisesti painottamalla valtion positiivista roolia, sosiaalipolitiikan universalismia, koulutusta ja työhön kannustamista ei ihmisten rankaisemisen, vaan valmiuksien ja mahdollisuuksien antamisen kautta. Myös aloitteellisuus ja eteenpäinmeno suhteessa Euroopan Unionin kehittämiseen olisi tärkeä, dynaamisen ja aikaansa seuraavan SDP:n merkki.

Hyvät toverit!

Haluan tehdä tätä eduskuntavaalityötä yhdessä teidän kanssanne. Vaikka olenkin monille teistä uusi tuttavuus ja työskentelen tällä hetkellä Helsingissä, ovat juureni syvällä Varsinais-Suomessa. Lapsuudenkotini sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä täältä Kaarinassa. Turun sosialidemokraattinen opiskelijayhdistys TOSY ry on asettanut minut ehdolle jäsenvaaliin Varsinais-Suomen vaalipiirissä. On mukava palata takaisin kotiin.

Kiitoksia!

Kuvassa kokouksen pitopaikka Manilla

3 kommenttia:

Mikael Hiltunen kirjoitti...

Tällaisia ajatuksia on helppo tukea! Ellei SDP ala ripeästi uudistumaan ja katsomaan tulevaisuuteen, menetämme nuoret äänestäjät ja sitä kautta valta-aseman tulevaisuudessa. Vanhusten varaan tätä liikettä ei kannatta jättää!

Aktiivinen Eurooppapolitiikka, arvoliberalismi, suvaitsevaisuus ja hyvinvointiyhteiskunnan ennakkoluuloton kehittäminen ovat juuri niitä asioita joita meidän pitää nostaa asialistallemme.

Puolueen tulee olla aloitteellinen, haastaa muut puolueet ja luoda tulevaisuudenuskoa kansalaisille. Uudistajan roolia ei saa antaa kokoomukselle.

Esa Suominen kirjoitti...

Kiitos kehuista. Mutta kuten arvata saattaa, ei iäkkäämmän puoleisen kokousväen joukossa kaikkia miellytä näiden asioiden esille nostaminen, tai sitten niitä pidetään täysin irrelevantteina tilanteessa, jossa Turussa suljetaan tehdas.

On kuitenkin niin, että vaaleissa erityisesti meidän kohderyhmässämme myös kansainvälisyyden ja erilaisuuden kunnioittamisen teemat nousevat keskeisiksi. Siksi niistä pitää olla sanottavaa. Eikä tämän tarvitse tarkoittaa sitä, etteikö yhteiskunnalliseen rakennemuutokseen kiinnitettäisi huomiota ja pyrittäisi hallitsemaan muutosta ja tukemaan siitä kärsiviä.

Mikael Hiltunen kirjoitti...

On tärkeää että ikäluokkien välinen solidaarisuus säilyy. Olen vain saanut sen kuvan, että käytännössä nuoria toivotaan mukaan kunhan ne ajavat suurten ikäluokkien asioita. Puolueen johdossa varmasti toivotaan nuorilta uusia avauksia ja tuoreita näkökulmia, mutta piiritasolla ukkoporukka määrää tahdin.

Onneksi liikkeestämme löytyy sinun kaltaisia rohkeita nuoria ehdokkaita!