keskiviikkona, syyskuuta 27, 2006

Reilumpaan Suomeen

Suomi on varakas maa, mutta silti köyhyys puhuttaa kansalaisia. Mm. tutkija Mikko Kauton toimittama julkaisu Suomalaisten hyvinvointi 2006 on todennut suomalaisessa yhteiskunnassa olevan käynnissä selvästi havaittavissa olevan eriytymiskehityksen. Vaikka Suomessa keskimääräinen hyvinvointi on kasvanut, voimme havaita huomattavan ihmisjoukon aseman heikentymisen. Osa kansasta, ja huomattavan suuri osa lapsista, uhkaa pudota kelkasta.

Päällisin puolin kaikki näyttää hyvältä. Viime vuosina on edetty hyvään suuntaan. Työllisyys paranee, koulutustaso kohoaa kuten myös yhä useamman suomalaisen entistä parempi terveydentila ja taloudellinen asema. Niiden kotitalouksien määrä, jotka katsovat pakollisten menojen kattamisen olevan "hankalaa" tai "erittäin hankalaa" käytettävissä olevilla tuloilla, on puolittunut muutamassa vuodessa.

Vaikeuksissa ovat ne perheet, joissa syrjäytyminen periytyy työttömyyden ja koulupudokkuuden kautta. Suomessa on viime vuosina tehty runsaasti päätöksiä, joilla työn kannustavuutta on lisätty. Tämä on onnistunut erittäin hyvin. Työnteko kannattaa. Vähimmäisetuuksien hidas kehittyminen verrattuna työtuloihin on korostanut eron syntymistä nimenomaan työssä käyvien ja työmarkkinoilta syrjässä olevien välille. Tämä on johtanut myös kasvaneeseen lapsi- ja naisköyhyyteen.

Köyhyyden mittaaminen on monimutkaista. Tulonjakoaineistoihin perustuva tutkimus kertoo köyhyyden voimakkaasta kasvusta, sen sijaan kyselyaineistoihin pohjaava tutkimus kertoo muilla tavoin mitatun köyhyyden vähentyneen. Ensimmäisen mittarin mukaan voisimme katsoa köyhyyden olevan vähäisintä silloin kun kaikilla menee huonosti. Näinhän olikin, mm. laman aikana. Tätä ei voida pitää erityisen tavoiteltavana lähtökohtana keskustellessamme köyhyyden vähentämisestä. Eriarvoistuminen on kuitenkin luonnollisesti mahdollista myös supistuvan köyhyyden oloissa.

Avainasemassa on työmarkkinoille osallistumisen lisääminen ja peruskoulutuksesta eteenpäin siirtyminen. Tässä on kuitenkin keskeistä havaita ns. rangaistuslinjan, ts. kannusteiden lisäämisen sosiaalietuuksien tasoa heikentämällä saapuneen tiensä päähän. Sosiaalietuuksien piirissä olevien ihmisten olon tekeminen vaikeammaksi on väärin eikä sillä saavuteta tuloksia. Työmarkkinoiden piiriin pääsyn helpottamista tuleekin etsiä entistä enemmän pohjoismaisen mallin eli aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden avulla.

Nuorten asema korreloi vanhempien kanssa. Vanhempien tai vanhemman köyhyys, työttömyys tai päihdeongelma altistaa lapset ja nuoret vastaaville ongelmille. Perhetausta vaikuttaa edelleen liiaksi, eikä paljon tällä saralla saavuttanut hyvinvointivaltio ole valmis. Selkeä johtopäätös on, ettei mahdollisuuksien tasa-arvoa voi olla olemassa ilman lähtökohtien tasa-arvoa. Tämä käy hyväksi ajattelulliseksi pohjaksi tulevallekin vaalikaudelle.

Kolumni julkaistu venäjäksi käännettynä Spektr Nedeli -viikkolehdessä.

1 kommentti:

Hanna Sirén kirjoitti...

Tärkeästä aiheesta kirjoitat, ja sopii tosiaan hyvin vaaliteemaksi, nyt kun sekin rumba taas alkaa...:) Onnea joka tapauksessa vaaleihinkin.